Het leven is voor eeuwig, sterven is daar een onderdeel van......

Het grootste gedeelte van de mensen overlijdt in het ziekenhuis. Dit is geen ideale plek.

Een stervensproces in het ziekenhuis wordt vaak als kil, sfeerloos en onpersoonlijk ervaren.

Er is te vaak te veel aandacht voor de medische kant van het stervensproces, maar het ontbreekt de artsen, verpleegkundigen en verzorgenden veelal aan tijd, kennis en vaardigheden om de psycho-sociale kant van het stervensproces te begeleiden.

Ook wordt er te weinig rekening gehouden met de individuele behoeftes van de stervenden.

Afronding van het leven in de eigen vertrouwde omgeving heeft voor ons allemaal een hoge prioriteit. Bijna niets kan de huiselijke warmte van thuis vervangen.

Toch zijn er situaties waarin thuis sterven niet haalbaar is, bijvoorbeeld wanneer er continue ondersteuning noodzakelijk is, maar onmogelijk blijkt omdat er onvoldoende naasten zijn, de eigen woning niet geschikt is voor intensieve zorg, of dat de zorg te zwaar wordt voor de naasten.

In bovengenoemde situaties kan opname in een hospice DE oplossing zijn.

Wat is een hospice? Hospice komt van het Latijnse woord Hospitum wat Gastvrije omgeving betekend.

Het is DE plek om de leemte tussen thuissituatie en ziekenhuis op te vullen.

Kortweg: het is een verplaatste thuissituatie, waar terminale patienten op hun eigen wijze de laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen met de betrokkenheid en aandacht van een thuissituatie, gecombineerd met de kwaliteit van professionele zorg.

Doelstelling

In een kleinschalige omgeving een sfeer van rust, warmte en privacy creëren voor de bewoner, en hiermee een zo best mogelijk kwaliteit van leven bereiken in deze laatste fase.

Deze vorm van zorg heet palliatieve zorg.

Palliatief komt van het Latijnse woord pallium, wat mantel betekend. Een mantel die het hen mogelijk maakt om op een menswaardige manier afscheid te nemen van het leven.

Palliatieve zorg is de actieve totaalzorg op lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel gebied voor mensen die ongeneeselijk ziek zijn, en voor degenen die hen omringen.

De zorg richt zich op:
  • Bestrijden en verzachten van lijden, pijn en ongemak
  • Hulp bij het omgaan met het naderende levenseinde voor de bewoner en diens naasten
  • Begeleiding bij rouwverwerking

De concrete invulling hiervan wordt in iedere situatie afgestemd op de behoeftes van de bewoner. Specifieke wensen van bewoner en naasten staan centraal.

Op deze manier kan de zieke samen met familie en vrienden in een zo vertrouwd mogelijke omgeving toegroeien naar het moment waarop er afscheid genomen moet worden.

Doelgroep

  • Voor terminale en preterminale patiënten van alle leeftijden ervan uitgaande dat onderzoek is afgerond, behandeling niet meer mogelijk is en ondanks extra inzet van thuiszorg of mantelzorg in de thuissituatie onvoldoende zorg kan worden geboden;
  • Tijdelijke opnames om familie en vrienden te ontlasten;
  • Personen die de wens hebben om in huiselijke sfeer te sterven;
  • Advies en consultatie bieden aan thuisverblijvende terminalen, hun naasten en de wijkverpleging.

Het wonen

Wij beschikken over 8 sfeervolle 1-persoonskamers. Deze zijn voorzien van een basisinrichting: een ziekenhuisbed, kledingkast, televisie, koelkastje en slaapfaciliteit voor een familielid en kan indien gewenst aangevuld worden met persoonlijke bezittingen van de bewoner. In het huis is aanwezig een keuken, huiskamer, woonkamer, badkamers en een speciale ruimte waar een familielid zich, indien gewenst, kan terugtrekken. Familieleden en vrienden blijven betrokken bij de zorgverlening en kunnen 24 uur per dag bij ons terecht en indien gewenst kan de familie ook blijven slapen.

Vraaggerichte zorg

Vraaggerichte zorg is het inspelen op uw wensen. De bewoner staat centraal. De kleinschalige woonvorm biedt hier goede mogelijkheden voor. Een professioneel team van verpleegkundigen en verzorgenden staat ter beschikking en is gericht op het verlenen van de zorg aan de stervende en diens naasten. Een team vrijwilligers draagt op haar unieke wijze bij aan het realiseren van een goede opvang in het hospice. Wij maken geen onderscheid naar levensovertuiging, geaardheid, geslacht, leeftijd of welstand.

Multidisciplinair team

Wij beschikken over een multidisciplinair team bestaande uit een huisarts, verpleegkundigen, verzorgenden, een muziektherapeut, sociaal werker, fysiotherapeut en vrijwilligers. Andere disciplines worden op aanvraag en indien noodzakelijk ingeschakeld. Uw behandelend specialist is altijd welkom bij ons.

Wij streven ernaar om u en uw familie een zo optimaal mogelijke verzorging te bieden. Indien u echter een andere zienswijze heeft, laat ons dit alstublieft weten.